Bán lại phần mềm nhập khẩu ra nước ngoài vẫn bị tính thuế nhà thầu
0905 173 193

0905 173 193

Vấn đề cần lưu ý

Bán lại phần mềm nhập khẩu ra nước ngoài vẫn bị tính thuế nhà thầu

Lượt xem: 35

Công văn số 5763/TCT-CS ngày 15/12/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, tổ chức nước ngoài khi bán phần mềm cho doanh nghiệp Việt Nam thì phải chịu thuế nhà thầu.

Điều khoản này không miễn trừ đối với trường hợp sau đó phần mềm được bán trở ra nước ngoài, không tiêu dùng tại Việt Nam.

Vì vậy, cho dù doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu phần mềm sau đó tái xuất ra nước ngoài, không tiêu dùng tại Việt Nam thì phía nước ngoài vẫn phải chịu thuế nhà thầu.

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?