Vui cười mỗi ngàyBi kịch thu và chi


Giám đốc xí nghiệp hỏi một nhân viên về việc anh ta chi tiêu số tiền lương như thế nào.

- Rất đơn giản, thưa ông - người nhân viên trả lời - 70% để ăn, 10% thuê nhà, 10% điện nước, 20% quần áo, 10% giải trí và 20% cho tất cả các khoản còn lại.

- Ủa, cộng cả thảy lên tới 140% rồi - giám đốc ngạc nhiên.

- Chính thế - người nhân viên thở hắt ra - bi kịch gia đình là ở chỗ đó.

---------------------------------------------

Điều bận tâm

Một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp trường kế toán nộp đơn xin việc tại một doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Người phỏng vấn anh là ông chủ doanh nghiệp, trông rất nghiêm khắc, ông nói:

- Tôi cần một người có bằng cấp kế toán. Nhưng quan trọng hơn hết là người đó phải có khả năng giải quyết được các mối bận tâm của tôi.

- Ông bận tâm chuyện gì?

- Tôi phải bận tâm về rất nhiều chuyện, nhưng tôi không muốn phải bận tâm về tiền bạc. Công việc của anh là giải quyết mối bận tâm về tiền bạc này cho tôi.

- Tôi hiểu. Thế ông sẽ trả lương cho tôi ra sao?

- Khởi đầu là 5 nghìn đô la/tháng.

- Năm nghìn đô la! - cậu thanh niên sửng sốt - Làm sao mà một doanh nghiệp nhỏ có thể trả lương tháng như thế cho một nhân viên.

- Đó chính là mối bận tâm đầu tiên của anh.