Các văn bản khác về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 77930/CT-TTHT 30-11-2017

Công văn số 77930/CT-TTHT ngày 30/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

2 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP 07-12-2017

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 19 )

3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH 29-12-2015

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

4 Công văn số 3474/TCT-KK 04-08-2017

Công văn số 3474/TCT-KK ngày 4/8/2017 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai hoàn thuế điện tử các tháng cuối năm 2017

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 23 )

5 Quyết định số 1381/QĐ-BTC 24-07-2017

Quyết định số 1381/QĐ-BTC ngày 24/7/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài"

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 20 )

6 Thông tư 331/2016/TT-BTC 26-12-2016

Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

7 Thông tư 335/2016/TT-BTC 27-12-2016

Thông tư 335/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 18 )

8 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP 27-12-2016

Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

9 Nghị định 120/2016/NĐ-CP 23-08-2016

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

10 Thông tư số 75/2016/TT-BTC 24-05-2016

Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 9 )