0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Tin tức về Thuế

Cách tính số ngày chậm nộp thuế

Lượt xem: 5

Công văn số 1311/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2020 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế (2 trang)

Theo hệ thống kế toán của ngành Hải quan thì số ngày chậm nộp thuế sẽ tính theo công thức sau:

Số ngày tính tiền chậm nộp = Tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày doanh nghiệp nộp tiền - 2 ngày

Trong đó, "2 ngày" trong công thức trên chính là "ngày hết hạn nộp thuế" và "ngày đã nộp thuế"

Chằng hạn như: Ngày 01/3 là ngày hết hạn nộp thuế và đến ngày 03/3 thì doanh nghiệp nộp thuế.

Vậy số ngày chậm nộp sẽ tính như sau:

- Từ ngày 1 đến ngày 3 được đếm là 3 ngày

- Trừ đi 2 ngày theo công thức trên, số ngày chậm nộp chỉ là 1 ngày

Tương tự, nếu 30/4 là ngày hết hạn nộp thuế và đến 31/5 doanh nghiệp mới nộp thì khoảng thời gian từ 30/4 đến 31/5 sẽ là 32 ngày. Số ngày chậm nộp trong trường hợp này được xác định là 32 - 2 = 30 (ngày)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ