Đố vui kế toánCâu đố IQ cao dành cho kế toán 1


01_1418232806.jpg

Câu hỏi: Hãy đưa 1 con chó, 2 con cừu, 1 con rắn và 1 con sói đi qua ngã ba sông.

Theo luật: Con sói ăn được con rắn, con chó ăn được con cừu, rắn ăn được cừu và chó, nhưng nếu là 2 con cừu ở cùng nhau thì chó sẽ không ăn được. Hãy tìm cách để đưa các con vật phía trên qua sông, sao cho những con vật theo ràng buộc phía trên không ở cùng với nhau, để đưa được tất cả qua sông an toàn.
------------

Đáp án:

Đặt các bờ sông tại ngã ba tương ứng từ phải qua trái là: Bờ sông A, Bờ sông B và Bờ sông C. Ở thử thách này, đã có 1 con cừu ở Bờ sông B và 1 con chó ở Bờ sông C.

Bước 1:

Tại Bờ sông A: Cho rắn và cừu xuống thuyền sang Bờ sông B.

Tại Bờ sông B: Cho rắn lên bờ, cừu xuống thuyền cùng chú cừu kia sang Bờ sông C.

01_1418524750.jpg

Bước 2:

Tại Bờ sông C: Cho 2 con cừu lên bờ, thuyền quay trở về Bờ sông A.

Tại Bờ sông A: Cho sói xuống thuyền sang Bờ sông C

02_1418524761.jpg

Bước 3:

Tại Bờ sông C: Cho sói lên bờ, thuyền quay trở về Bờ sông B

Tại Bờ sông B: Cho rắn xuống thuyền sang Bờ sông C. Xong!


03_1418524772.jpg