Vấn đề cần lưu ýChế độ kế toán mới dành cho DN nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017


Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (371 trang)
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuy nhiên không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với NSNN (Điều 1)

Đối tượng điều chỉnh bao gồm toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa (kể cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 2)

Về nguyên tắc, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư này, song vẫn có thể lựa chọn áp dụng theo chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nói chung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 . Tuy nhiên, khi lựa chọn áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 hoặc áp dụng trở lại theo Thông tư này thì cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý được biết và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính (khoản 1 Điều 3)

Thậm chí, trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này thì vẫn thực hiện cho đến hết năm tài chính hiện tại, sang năm tài chính kế tiếp mới chuyển đổi (khoản 3 Điều 3)

Các mẫu chứng từ kế toán, mẫu sổ kế toán ban hành tại Thông tư này đều thuộc loại hướng dẫn (tham khảo), không bắt buộc. Riêng báo cáo tài chính ban hành tại Phụ lục 2 là mẫu bắt buộc, nếu cần sửa đổi, bổ sung mẫu hoặc các chỉ tiêu trên mẫu thì phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính trước khi thực hiện (Điều 10)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus3 ngày 14/9/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTCstatus3 ngày 4/10/2011.
Hiệu lực thi hành: 1/1/2017
TảiThông tư số 133/2016/TT-BTC

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang được áp dụng theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP. Theo đó, tùy theo khu vực, quy mô về vốn và lao động của một doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:

Doanh nghiệp nhỏ:
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: vốn dưới 20 tỷ, lao động từ 10 - 200 người
II. Công nghiệp và xây dựng : vốn dưới 20 tỷ, lao động từ 10 - 200 người
III. Thương mại và dịch vụ : vốn dưới 10 tỷ, lao động từ 10 - 50 người
(Thấp hơn mức của doanh nghiệp nhỏ được xem là doanh nghiệp siêu nhỏ)
Doanh nghiệp vừa:
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: vốn từ 20 - 100 tỷ, lao động từ 200 - 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng : vốn từ 20 - 100 tỷ, lao động từ 200 - 300 người
III. Thương mại và dịch vụ : vốn từ 10 - 50 tỷ, lao động từ 50 - 100 người

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dịch vụ kế toán thuế Dịch vụ chuyên sâu về thuế;  Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;  Dịch vụ kế toán trưởng;  Đào tạo kế toán thực hành;  Dịch vụ bảo hiểm xã hội Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp;  Dịch vụ chữ ký số - Token CA Phần mềm kế toán;  Hỏi đáp về Thuế;  Tin tức về Thuế;  Vấn đề cần lưu ý;  Chuyên mục thư giản...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Xem thêm: Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi Luật Quản lý thuế - Người nộp thuế được hưởng lợi; Một số điểm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của công văn 3357/BTC-TCTQuy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầuBộ Tài chính hướng dẫn mới về quản lý chi hoàn thuế GTGTBỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước khi được hoànChính sách thuế mới áp dụng năm 2016 - 2017NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2015Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016Dịch vụ tư vấn tài chính: Nhiều nhưng chưa mạnh; Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được vay ngoại tệ đến hết năm 2016Bộ Công thương đôn đốc việc 'gỡ khó' cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩuChi phí về thuế chỉ chiếm 14,5% tổng số chi phí của doanh nghiệpĐề xuất phương án giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệpMột số điểm mới Thông tư 92 năm 2015 của BTC (Thông tư 92/2015/TT-BTC)Nợ thuế phát sinh trước 1/7/2016 áp dụng mức tiền chậm nộp 0,03%/ngàyKê khai thuế bằng ứng dụng mới từ ngày 13/8