Tin tức về ThuếCho phép tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc


Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , cha, mẹ (bao gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ/cha, mẹ chồng; cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp) được tính là người phụ thuộc, nếu ngoài độ tuổi lao động và có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cha, mẹ được thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g.3, g.6 khoản 1 Điều 9 Thông tư 
111/2013/TT-BTCstatus2 . Theo đó, không yêu cầu phải có giấy xác nhận thu nhập của cha, mẹ dưới 1 triệu đồng/tháng, người lao động được tự cam kết về nội dung này.
 

Xem thêm: