Cho phép tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Cho phép tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc

Lượt xem: 308

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , cha, mẹ (bao gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ/cha, mẹ chồng; cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp) được tính là người phụ thuộc, nếu ngoài độ tuổi lao động và có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cha, mẹ được thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g.3, g.6 khoản 1 Điều 9 Thông tư 
111/2013/TT-BTCstatus2 . Theo đó, không yêu cầu phải có giấy xác nhận thu nhập của cha, mẹ dưới 1 triệu đồng/tháng, người lao động được tự cam kết về nội dung này.
 

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?