Dấu trên hoá đơnCó cần đóng dấu "bán hàng chuyển khoản" trên hóa đơn?


Công văn số 46409/CT-TTHT ngày 10/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn (2 trang)

Theo quy định tại tiết đ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , khi mua hàng qua điện thoại, qua mạng hoặc fax, người mua được miễn ký trên hóa đơn. Tuy nhiên, tại tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)", người bán phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax.

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn, người bán phải ghi chỉ tiêu "Hình thức thanh toán" là tiền mặt (TM) hoặc chuyển khoản (CK) nên người mua không nhất thiết phải đóng dấu "bán hàng chuyển khoản" tại tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)".

 

Xem thêm: