Công trình chưa quyết toán có được trích khấu hao?
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Công trình chưa quyết toán có được trích khấu hao?

Lượt xem: 33
Công văn số 5588/TCT-DNL ngày 5/12/2017 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế (4 trang)

Trường hợp doanh nghiệp có công trình xây dựng cơ bản là trụ sở làm việc, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì vẫn được xác định nguyên giá và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 Thông tư 200/2014/TT-BTCstatus2 .


Nếu công trình thực hiện quyết toán theo từng hạng mục thì chi phí khấu hao của các hạng mục đã quyết toán vẫn được tính vào chi phí hợp lý (Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, có nhận tài sản bảo đảm để gán nợ vay thì sau khi sang tên phải hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ SXKD. Khi bán ra phải khai nộp thuế GTGT, nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế (khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Đối với các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, trụ sở với nhau thì vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT với thuế suất 10% (khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Khoản lãi tiền vay phát sinh từ hoạt động cho vay tại Việt Nam thuộc đối tượng phải chịu thuế nhà thầu. Do đó, bên nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu trên số tiền lãi nhận được (Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

 

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?