Công văn hướng dẫn về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 5749/CT-TNCN 05-02-2018

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )

2 Công văn số 414/TCT-KK 30-01-2018

Công văn số 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

3 Công văn số 4879/CT-TTHT 30-01-2018

Công văn số 4879/CT-TTHT ngày 30/1/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

4 CCông văn số 374/TCT-CS 25-01-2018

Công văn số 374/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/01/2018 v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

5 Công văn số 363/TCT-TNCN 24-01-2018

Công văn số 363/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 24/01/2018 v/v chính sách thuế TNCN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

6 Công văn số 298/TCT-KK 19-01-2018

Công văn số 298/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 19/01/2018 v/v hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

7 Công văn số 2728/CT-TTHT 18-01-2018

Công văn số 2728/CT-TTHT ngày 18/1/2018 về việc điều chỉnh hóa đơn sai sót

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

8 Công văn số 1991/CT-TTHT 15-01-2018

Công văn số 1991/CT-TTHT ngày 15/1/2018 về hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 19 )

9 Công văn số 83270/CT-TTHT 28-12-2017

Công văn số 83270/CT-TTHT ngày 28/12/2017 về việc khấu trừ thuế TNCN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

10 Công văn số 16/CT-TTHT 02-01-2018

Công văn số 16/CT-TTHT ngày 2/1/2018 về việc trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )