Công văn hướng dẫn về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 5212/TCT-KK 13-11-2017

Công văn số 5212/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 13/11/2017 v/v hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

2 Công văn số 5206/TCT-CS 10-11-2017

Công văn số 5206/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/11/2017 v/v hoá đơn GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

3 Công văn số 5203/TCT-CS 10-11-2017

Công văn số 5203/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/11/2017 v/v chính sách thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

4 Công văn số 5201/TCT-CS 10-11-2017

Công văn số 5201/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/11/2017 v/v xử phạt vị phạm hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

5 Công văn số 5161/TCT-KK 08-11-2017

Công văn số 5161/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 08/11/2017 v/v mở MST để quyết toán hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

6 Công văn số 5151/TCT-HTQT 08-11-2017

Công văn số 5151/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế ngày 08/11/2017 v/v hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

7 Công văn số 70613/CT-TTHT 31-10-2017

Công văn số 70613/CT-TTHT ngày 31/10/2017 về chi phí được trừ khi cử lao động đi công tác nước ngoài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

8 Công văn số 5023/TCT-TNCN 30-10-2017

Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với công tác phí

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

9 Công văn số 5063/TCT-CS 31-10-2017

Công văn số 5063/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 31/10/2017 v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

10 Công văn số 5058/TCT-CS 31-10-2017

Công văn số 5058/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 31/10/2017 v/v xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )