Công văn hướng dẫn về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 3181/TCT-KK 18-07-2017

Công văn số 3181/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 18/07/2017 v/v lập giấy nộp tiền vào NSNN trong trường hợp phân bổ thuế TNDN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

2 Công văn số 3167/TCT-CS 27-07-2017

Công văn số 3167/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/07/2017 v/v hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

3 Công văn số 3148/TCT-CS 17-07-2017

Công văn số 3148/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/07/2017 v/v kê khai, hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

4 Công văn số 3146/TCT-TNCN 17-07-2017

Công văn số 3146/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 17/07/2017 v/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

5 Công văn số 3127/TCT-KK 14-07-2017

Công văn số 3127/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 14/07/2017 v/v kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hoá đơn điều chỉnh thuế suất cho các hoá đơn đã kê khai

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

6 Công văn số 3118/TCT-CS 14-07-2017

Công văn số 3118/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/07/2017 v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

7 Công văn số 3084/TCT-CS 12-07-2017

Công văn số 3084/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/07/2017 v/v phương pháp tính thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

8 Công văn số 3080/TCT-DNL 12-07-2017

Công văn số 3080/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 12/07/2017 v/v thực hiện biên lai điện tử

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

9 Công văn số 3068/TCT-CS 12-07-2017

Công văn số 3068/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/07/2017 v/v hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

10 Công văn 4199/TCHQ-TXNK 26-06-2017

Công văn 4199/TCHQ-TXNK năm 2017 cưỡng chế chủ doanh nghiệp nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )