Công văn hướng dẫn về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 21277/CT-TTHT 19-04-2018

Công văn số 21277/CT-TTHT về thuế TNCN đối với thu nhập từ khuyến mại

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

2 Công văn số 1546/TCT-CS 24-04-2018

Công văn số 1546/TCT-CS ngày 24/4/2018 của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

3 Công văn số 17377/CT-TTHT 11-04-2018

Công văn số 17377/CT-TTHT ngày 11/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế TNDN tại Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

4 Công văn số 11397/CT-TTHT 23-03-2018

Công văn số 11397/CT-TTHT ngày 23/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế và hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

5 Công văn số 5749/CT-TNCN 05-02-2018

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 34 )

6 Công văn số 414/TCT-KK 30-01-2018

Công văn số 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 24 )

7 Công văn số 4879/CT-TTHT 30-01-2018

Công văn số 4879/CT-TTHT ngày 30/1/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 9 )

8 CCông văn số 374/TCT-CS 25-01-2018

Công văn số 374/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/01/2018 v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )

9 Công văn số 363/TCT-TNCN 24-01-2018

Công văn số 363/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 24/01/2018 v/v chính sách thuế TNCN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )

10 Công văn số 298/TCT-KK 19-01-2018

Công văn số 298/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 19/01/2018 v/v hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )