Công văn hướng dẫn về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 4106/TCT-KK 12-09-2017

Công văn số 4106/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 12/09/2017 v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

2 Công văn số 4107/TCT-KK 12-09-2017

Công văn số 4107/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 12/09/2017 v/v quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

3 Công văn số 4096/TCT-CS 11-09-2017

Công văn số 4096/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 11/09/2017 v/v phương pháp tính thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

4 Công văn số 4094/TCT-CS 11-09-2017

Công văn số 4094/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 11/09/2017 v/v xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

5 Công văn số 4064/TCT-TNCN 08-09-2017

Công văn số 4064/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 08/09/2017 v/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

6 Công văn số 4011/TCT-CS 05-09-2017

Công văn số 4011/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 05/09/2017 v/v thời hiệu xử phạt hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

7 Công văn số 4013/TCT-CS 05-09-2017

Công văn số 4013/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 05/09/2017 v/v hoá đơn điện tử

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

8 Công văn số 3978/TCT-KK 05-09-2017

Công văn số 3978/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 05/09/2017 v/v xử lý hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

9 Công văn số 3975/TCT-TNCN 01-09-2017

Công văn số 3975/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 01/09/2017 v/v bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

10 Công văn số 3899/TCT-TNCN 29-08-2017

Công văn số 3899/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 29/08/2017 v/v hướng dẫn quyết toán lại thuế TNCN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )