Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ V
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức và sự kiện

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ V

Lượt xem: 133

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, khóa IV

Nhằm đánh giá tổng kết hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 và thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2018 và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, khóa IV.

(Ban chấp hành khóa IV đã kiện toàn, bổ sung các Anh (Chị) tham gia nhân sự Ban Thường vụ và Ban chấp hành Hội DNT Đà Nẵng).

Tại Hội nghị, Ban chấp hành khóa IV đã kiện toàn, bổ sung các Anh (Chị) tham gia nhân sự Ban Thường vụ và Ban chấp hành Hội DNT Đà Nẵng. Xin được trân trọng chúc mừng:

- Anh Đoàn Thanh Liêm, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Seatech được bổ sung vào Ủy viên Ban Thường vụ Hội DNT Đà Nẵng.
Các Anh (Chị) sau được kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Hội DNT Đà Nẵng:
- Chị Lê Thị Phương Mai, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Đà Nẵng.
- Anh Đầu Xuân Đức, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ kế toán Đầu Xuân Đức.
- Anh Phan Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng Quang.
- Anh Lê Việt Trung, Giám đốc công ty TNHH Secure Việt Nam.
- Anh Mai Minh Vương, Giám đốc Công ty CP Vận tải Nhất Phong Vận.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế Dịch vụ chuyên sâu về thuế;  Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;  Dịch vụ kế toán trưởng;  Đào tạo kế toán thực hành;  Dịch vụ bảo hiểm xã hội Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp;  Dịch vụ chữ ký số - Token CA Phần mềm kế toán;  Hỏi đáp về Thuế;  Tin tức về Thuế;  Vấn đề cần lưu ý;  Chuyên mục thư giản...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?