0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là làm những gì?

Lượt xem: 565

Với kinh nghiệm 15 năm trong ngành, Kế toán DC hiểu rằng vấn đề quan trong nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính KỊP THỜI và TRÁCH NHIỆM đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán DC chúng tôi luôn cam kết với những công việc, trách nhiệm rõ ràng. 

Dịch vụ kế toán uy tín Đà Nẵng được cung cấp bởi DC đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ bằng 1/4 lương nhân viên cố định.

Nội dung công việc:

Khai thuế, kiểm tra hồ sơ đã khai thuế

–  Hạch toán chi tiết.

–  Hạch toán tổng hợp.

–  Xác định các trường hợp được ưu đãi hoặc miễn thuế theo luật hiện hành

Dịch vụ kế toán uy tín Đà Nẵng

Mô tả công việc chi tiết như sau:

–  Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp

–  Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.

–  Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.

–  Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.

–  Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

–  Lập báo cáo tài chính năm

–  Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán….

–  Sổ nhật ký chung

–  Sổ cái các tài khoản

–  Sổ quỹ tiền mặt

–  Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…

Xem chi tiết hơn: Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ