Vấn đề cần lưu ýĐiều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ?


Người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) khi đáp ứng đủ 04 điều kiện sau:

  1. Bị chấm dứt HĐLĐ mà không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
  2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc (đối với HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ từ đủ 12 tháng) hoặc đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng (đối với HĐLĐ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng);
  3. Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại Trung tâm dịch vụ việc làm;
  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp:
  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự;
  • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
  • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
  • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
  • Chết.

Xem thêm: