0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Vấn đề cần lưu ý

Điều kiện xét hỗ trợ người mất việc hoặc nghỉ không lương do dịch Covid-19

Lượt xem: 83

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Chính phủ sẽ hỗ trợ 1,8 triệu/tháng cho người lao động nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động; 1 triệu/tháng cho người lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng và chỉ dành cho người mất việc, nghỉ không lương hoặc tạ hoãn HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 30/6/2020.

Công ty sẽ phải lập danh sách (theo mẫu của Quyết định này) kèm theo xác nhận của công đoàn cơ sở và nộp lên cơ quan BHXH để xin xác nhận. Sau khi có đủ 2 xác nhận trên, tiếp tục nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện và chờ trong vòng 3 ngày làm việc để được duyệt và chi trả.

Đối với người lao động bị mất việc, để được nhận hỗ trợ, cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tức đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 12 tháng

- Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, tức ít hơn 900.000đ/người/tháng (ở thành thị) hoặc 700.000 đ/người/tháng (ở nông thôn)

Người lao động bị mất việc phải tự mình nộp hồ sơ (theo mẫu của Quyết định này) để xin hỗ trợ

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các chế độ theo quyết định này được áp dụng từ 1/4/2020

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ