Doanh nghiệp cần biết về lệ phí môn bài
0905 173 193

0905 173 193

Tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần biết về lệ phí môn bài

Lượt xem: 123

1. Đối tượng nộp

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

 • Doanh nghiệp
 • Hợp tác xã
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh

2. Đối tượng miễn

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu sản xuất kinh doanh không quá 100 triệu đồng/năm
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)
 • Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi

3. Mức nộp

 • 2 triệu hoặc 3 triệu đồng/năm, tùy thuộc vốn điều lệ/vốn đầu tư không quá hoặc quá 10 tỷ đồng
 • Riêng chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác có mức thu chung 1 triệu/năm
 • Nếu là cá nhân, hộ gia đình sẽ có các mức thu tương ứng với doanh thu như sau: 1 triệu/năm (nếu doanh thu trên 500 triệu/năm), 500.000 đồng/năm (nếu doanh thu trên 300 - 500 triệu), 300.000 đồng/năm (nếu doanh thu trên 100 - 300 triệu đồng).

4. Thủ tục khai, nộp

 • Chỉ phải kê khai 01 lần khi mới ra hoạt động, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh;
 • Nếu chưa sản xuất kinh doanh ngay sau khi thành lập thì thời hạn kê khai trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD;
 • Hồ sơ khai lệ phí môn bài nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong đó, tờ khai lệ phí môn bài thực hiện theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Nghị định 139/2016/NĐ-CP ;
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm, riêng đối tượng mới thành lập thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ.


Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?