0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Tin tức về Thuế

Doanh nghiệp mới thành lập cũng được miễn nộp mẫu 06/GTGT

Lượt xem: 43117
Công văn số 1546/TCT-CS ngày 24/4/2018 của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế GTGT (2 trang)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể từ ngày 5/11/2017, yêu cầu nộp thông báo mẫu 06/GTGT để đăng ký tính thuế khấu trừ đã được gỡ bỏ. Cơ quan thuế sẽ tự xác định phương pháp tính thuế của doanh nghiệp căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT.


Quy định này áp dụng với toàn bộ các trường hợp thuộc diện tự nguyện đăng ký nộp thuế khấu trừ quy định tại khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập.

Theo đó, các doanh nghiệp mới thành lập cũng được miễn nộp thông báo mẫu 06/GTGT kể từ ngày 5/11/2017.

Tuy nhiên, trường hợp trước khi đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Xem thêm:  

  • Công văn hướng dẫn về Thuế
  • Luật thuế Giá trị gia tăng
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Hóa đơn – chứng từ
  • Luật quản lý thuế
  • Xử lý vi phạm về thuế

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ