Tin doanh nghiệpGiảm thuế để 'vực dậy' doanh nghiệp vừa và nhỏ


Trong đó, kiến nghị giảm thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho DN nhỏ và vừa (DNNVV) xuống còn 17% (hiện là 20%) áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm (giai đoạn 2017 - 2020). 

Giúp DN phát triển sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN, giao Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Chính phủ để trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho DN ngay trong năm 2016; xử lý nợ chậm nộp cho DN gặp khó khăn khách quan; nghiên cứu, đề xuất giảm thuế suất thuế TNDN cho DNNVV...

Theo đó, tại tờ trình lần này, Bộ Tài chính trình 5 nội dung liên quan tới các giải pháp về thuế TNDN. Trong đó, đáng lưu ý là giải pháp giảm thuế suất thuế TNDN cho DNNVV với phương án áp dụng thuế suất phổ thông được đưa ra là 17%.

Quan điểm của Bộ Tài chính cho rằng: “Việc giảm thuế này giúp DNNVV có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa không ảnh hưởng nhiều tới số thu NSNN, do số lượng DNNVV chiếm phần lớn trong nền kinh tế nhưng tỷ trọng đóng góp vào NSNN về thuế TNDN lại nhỏ”.

Theo Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, DNNVV vẫn luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế ở những quốc gia đang phát triển (trong đó có Việt Nam). Chính phủ nhiều nước đã thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ trên các phương diện khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển DNNVV, trong đó chính sách hỗ trợ về thuế cũng là công cụ thường được các nước sử dụng. 

Bộ Tài chính cho biết: “Ở Việt Nam hiện nay, số lượng DNNVV chiếm trên 90% tổng số DN đang hoạt động và giữ một vị trí không thể thay thế trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Do đó, nhằm giúp các DN Việt Nam, đặc biệt là DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất và phát triển, không thể không tiếp tục những chính sách hỗ trợ, chính sách thuế cũng là một trong những công cụ hỗ trợ cần tính tới (thực tế đã được áp dụng trong giai đoạn từ 1/7/2013 đến hết 2015, từ 1/1/2016 DNNVV áp dụng mức thuế suất 20% như các DN  khác).

DN nào sẽ được giảm thuế 

Theo Bộ Tài chính tiêu chí DNNVV được xác định đúng như quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13. Cụ thể: DN có quy mô nhỏ và vừa được áp dụng mức thuế suất phổ thông 20% trong giai đoạn 2013 - 2015 là DN có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng.

Từ số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2014 và số thu thuế TNDN năm 2015 cho thấy, nếu xác định DNNVV theo tiêu chí doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng thì số lượng DN này mặc dù chiếm đến 86,2% nhưng số thu về thuế TNDN chỉ có 2.746 tỷ đồng. 

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2016. Trong đó, đề xuất tiêu chí xác định DNNVV là mức doanh thu 100 tỷ đồng trở xuống. Theo tính toán, nếu theo đề xuất này thì số lượng DNNVV chiếm 95,2% tổng số DN (tăng 9% so với số lượng DN có mức doanh thu 20 tỷ đồng trở xuống); số thu thuế TNDN là 8.710 tỷ đồng (tăng 5.964 tỷ đồng so với số nộp của các DN không quá 20 tỷ đồng).

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, nếu xác định DNNVV được áp dụng thuế suất 17% theo tiêu chí doanh thu năm không quá 100 tỷ đồng thì mức giảm thu ngân sách khoảng 1.500 tỷ đồng/năm; còn nếu xác định DNNVV theo tiêu chí doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thì mức giảm thu ngân sách chỉ khoảng 473 tỷ đồng.

Thực tế các DN càng có quy mô nhỏ thì càng dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế, môi trường kinh doanh, trước sự cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế,… Trong bối cảnh kinh tế - xã hội và thu ngân sách hiện nay thì việc xác định tiêu chí DNNVV để đề xuất giải pháp hỗ trợ giảm thuế suất thuế TNDN cần dựa trên nguyên tắc: Hỗ trợ đúng, trúng đối tượng để đạt được lợi ích kinh tế, xã hội cao nhất nhưng lại không làm ảnh hưởng lớn đến thu NSNN.