0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Vấn đề cần lưu ý

Hàng xuất khẩu nếu muốn hoàn thuế phải hạch toán riêng

Lượt xem: 3826

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 thông tư 130/2016/TT-BTC, doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu khi có số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, ngoài điều kiện nêu trên, doanh nghiệp còn phải đảm bảo hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu với hàng tiêu thụ nội địa và bị khống chế hạn mức hoàn thuế không quá 10% doanh thu xuất khẩu.

Thuế GTGT vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu phải kết chuyển qua kỳ sau:
Theo quy định sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, kể từ ngày 1/7/2016, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT tối đa không quá 10% doanh thu xuất khẩu.

Số thuế GTGT vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu phải kết chuyển sang khấu trừ/hoàn thuế ở kỳ tiếp theo.

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ