Hóa đơn lập muộn vài năm có được chấp nhận?
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Hóa đơn lập muộn vài năm có được chấp nhận?

Lượt xem: 66

Theo Cục Thuế TP. HCM, trường hợp bên bán không lập hóa đơn ngay trong năm hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt hàng hóa cho bên mua mà sau vài năm mới lập thì về nguyên tắc, bên mua sẽ không được hạch toán chi phí này vào năm phát sinh (do thiếu hóa đơn) hoặc năm lập hóa đơn (do không tương ứng với doanh thu).
Tuy nhiên, nếu trên hóa đơn có ghi rõ thời điểm hoàn thành việc lắp đặt hàng hóa và có biên bản xử phạt bên bán về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm thì bên mua được xem xét cho hạch toán chi phí, nhưng không được khấu trừ thuế.
 

Xem thêm:  


 

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?