Hỏi đáp về ThuếThuế GTGT và thuế TNDN hàng khuyến mại

Công ty cháu bán hàng và có chính sách thưởng hỗ trợ cho khách hàng, ví dụ bán 3000 tấn thì thưởng 10 nghìn/1 tấn. như vậy chính sách trên có phải đăng ký với sở công thương về chính sách khuyến mại không?

Chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN ?

Xin cho hỏi chi phí tiền lương, bảo hiểm của Giám đốc có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Xác định chi phí lương hợp lý?

Công ty tôi thành lập từ năm 2013, lĩnh vực hoạt động là thương mại và xây lắp những lao động của cty tôi chưa ổn định, khi có công trình thì công ty tôi mới tuyển dụng lao động và những lao động đó tôi đều ký hợp đồng lao động…

Kê khai chi phí hoa hồng vào phụ lục nào?

Có cần phải kê khai chi phí hoa hồng vào phụ lục nào trong quyết toán thuế TNDN không?

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý ?

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Mức tối đa cho khoản này?

Tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN

Tháng 9/2015, công ty mẹ cử người sang công ty VN làm việc. Người này đã có giấy phép lao động, thẻ tạm trú thời hạn 1 năm. Trong hợp đồng thuê nhà trên có điều khoản thuê làm trụ sở và cho chuyên gia ở.

Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai

Phần mềm HTKK 3.3.5 chưa nâng cấp theo thông tư số 200 năm 2014, vậy vẫn làm theo Quyết định số 15/2006 không? và không thấy có biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư số 200 năm 2014. Vây khi nộp báo cáo tài chính năm 2015 chúng tôi khai và nộp…

Tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp dệt may có đặc thù là sử dụng nhiều lao động nữ hàng tháng có chi thêm một số khoản cho lao động nữ. Xin hỏi những khoản chi thêm này có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Có bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể?

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi được thành lập từ 2006 và hoạt động với quy mô nhỏ, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp nộp tiền thuế tại kho bạc hoặc ngân hàng và cũng chưa đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, tính đến tháng 12/2015,…

Có được uỷ quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

Câu hỏi:Tôi là người Nhật từ năm 2013 có sang Việt Nam và ký Hợp đồng làm việc tại 1 Công ty liên doanh ở Việt Nam, đến nay, tôi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại VN nhưng tôi phải về nước gấp không thực hiện quyết toán thuế với…