0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Tin tức về Thuế

Hướng dẫn nộp thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Lượt xem: 374

Mục lục ngân sách

- Chương của người nộp thuế có thể tra cứu tại trang thông tin điện tử: 

website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

- Bảng mục lục ngân sách các loại thuế, lệ phí.

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng từ năm 2017 thực hiện theo thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 của bộ tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 4/2/2017.

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Phụ lục II kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Mẫu giấy nộp tiền thuế, giấy điều chỉnh chứng từ nộp tiền thuế

- Mẫu giấy nộp tiền vào NSNN: C1-02/NS

- Mẫu điều chỉnh: C1-11/NS (áp dụng khi doanh nghiệp có sai sót khi sau khi đã nộp tiền thuế)

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của  Bộ Tài chính.

 

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

- Người nộp thuế thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, qua tổ chức T-VAN phải được cơ quan thuế chấp nhận đãng ký giao dịch thuế điện tử.

- Lập chứng từ nộp thuế điện tử:

Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, lập chứng từ nộp thuế điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử qua tổ chức T-VAN, ngay khi người nộp thuế ký điện tử và gửi chứng từ nộp thuế điện tử, tổ chức T-VAN phải ký điện tử và chuyển chứng từ nộp thuế điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Tiếp nhận và xử lý chứng từ nộp thuế điện tử

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, kiểm tra và gửi thông báo để xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế hoặc thông báo lý do không nhận chứng từ nộp thuế điện tử gửi cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế sử dụng dịch vụ T-VAN, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để gửi cho người nộp thuế.

Nếu chứng từ nộp thuế điện tử hợp lệ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện ký điện tử bằng chữ ký số của Tổng cục Thuế lên chứng từ nộp thuế điện tử và gửi đến ngân hàng.

Trường hợp thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử không hợp lệ hoặc hợp lệ nhưng không đủ điều kiện trích nợ, ngân hàng thông báo về việc nộp thuế của người nộp thuế chưa thành công, gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế.

Trường hợp thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử hợp lệ, đủ điều kiện trích nợ, ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế theo thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử và thông báo về việc nộp thuế thành công, đồng gửi kèm chứng từ nộp thuế điện tử (có chữ ký số của ngân hàng) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản, ngân hàng nơi kho bạc nhà nước có tài khoản thu ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước, cơ quan thuế có trách nhiệm đối chiếu, xử lý sai sót (nếu có) đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nộp thuế điện tử.

 

Danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử:

Tên Ngân hàng

Mã Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV

Ngân hàng TMCP Quân đội

MB

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

HSBC

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

BVB

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

TPB

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

LIENVIET

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TECH

Ngân hàng TMCP NAM Á

NAMA

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

VIETBANK

Ngân hàng liên doanh Việt Nga

VRB

Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Ðại Dương

OCEANBANK

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

SHINHAN

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

SGBANK

Ngân hàng TMCP Phương Ðông

OCB

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

AGR

Ngân hàng TMCP Ðông Á

DONGA

Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

EXIM

Ngân hàng TMCP Bản Việt

BANVIET

Ngân hàng TMCP Ðại chúng Việt Nam

PVB

Ngân hàng TMCP Việt Á

VIETA

Ngân hàng TMCP Kiên Long

KLB

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation HCM

SMBCHCM

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation Hà Nội

SMBCHN

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

VTB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCB

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

HDBANK

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

MSB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

VIB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

SHB

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín

STB

Ngân hàng TMCP Á Châu

ACB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

SCB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPB

Ngân hàng TMCP An Bình

ABBANK

Ngân hàng TMCP Ðông Nam Á

SEABANK

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina

IVB

Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HN

MIZUHOHN

Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HCM

MIZUHOHCM

Ngân hàng Bangkok Ðại Chúng TNHH HCM

BANGKOKHCM

Ngân hàng Bangkok Ðại Chúng TNHH HN

BANGKOKHN

Ngân hàng TMCP Bắc Á

BAB

Ngân hàng Citibank chi nhánh HCM

CTBHCM

Ngân hàng Citibank chi nhánh HN

CTBHN

Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.CN TP Hồ Chí Minh

BTMUHCM

 Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.CN TP Hà Nội

BTMUHN

Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

GPBANK

 

 

 

Công Ty Tài Chính Kế toán Đầu Xuân Đức
@    Địa chỉ: 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
@    DĐ: 0905 173 193 
@    Email : dauxuanduc@ketoandc.com
@    Website : http://ketoandc.com 

DC mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ