Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Lượt xem: 136

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc (16 trang)Văn bản hướng dẫn những nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017.

Theo đó, tương tự các năm trước, doanh nghiệp bắt buộc phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 nếu có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công, bất kể chưa đến mức khấu trừ.

Riêng cá nhân người lao động bắt buộc phải quyết toán thuế khi thuộc trường hợp: có số thuế phải nộp thêm, có nhu cầu hoàn thuế nộp thừa, được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải quyết toán trước khi xuất cảnh.

Về ủy quyền quyết toán thuế, doanh nghiệp được nhận ủy quyền quyết toán cho cả những lao động được điều chuyển đến do tổ chức lại doanh nghiệp hoặc điều chuyển giữa các đơn vị trong cùng hệ thống và lao động có thu nhập vãng lai.

Tuy nhiên, đối với người có thu nhập vãng lai, cần lưu ý chỉ được nhận ủy quyền quyết toán khi thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng và đã được khấu trừ thuế tại nguồn. Ngược lại, nếu quá 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa bị khấu trừ thuế tại nguồn (gồm cả trường hợp tạm miễn khấu trừ do cam kết thu nhập thấp) thì không được ủy quyền.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế TNCN hiện nay vẫn áp dụng theo Danh mục ban hành tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2017 chậm nhất là ngày 31/3/2018. Riêng cá nhân có đề nghị hoàn thuế nộp thừa có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm.

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?