Kê khai hóa đơn bỏ sót tại thời điểm nào?
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Kê khai hóa đơn bỏ sót tại thời điểm nào?

Lượt xem: 2085

Công văn số 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT (2 trang)

Hóa đơn bỏ sót, nếu là hóa đơn đầu ra thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh (kỳ lập) hóa đơn đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu.Ngược lại, nếu là hóa đơn đầu vào thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế phát hiện việc bỏ sót hóa đơn, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

 

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?