0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Tin tức về Thuế

Khi chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp cần lưu ý gì về thuế?

Lượt xem: 75

Vấn đề pháp lý quan trọng về thuế khi chuyển nhượng, mua bán cổ phần theo quy định mới nhất năm 2020 là gì? Dưới đây là những việc thực hiện đúng và đủ các thủ tục cần thiết sau khi chuyển nhượng phần góp vốn cũng ít được các doanh nghiệp chú tâm đến.  Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Đầu Xuân Đức sẽ điểm qua những quy định mới về thuế mà doanh nghiệp cần nắm.

 

Thủ tục cần thiết sau khi chuyển nhượng phần góp vốn chịu sự điều chỉnh bởi các quy định sau đây:

1. Nếu doanh nghiệp bán 100% vốn sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên (bao gồm cả tài sản) thì phải khai thuế ngay trong vòng 10 ngày kể từ ngày bán Công ty

2. Nếu doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty khác thì số vốn bán được sẽ phải hạch toán vào “Thu nhập khác” để tính thuế TNDN và quyết toán vào cuối năm

Lưu ý quan trọng về thuế sau khi chuyển nhượng phần góp vốn

3. Nếu doanh nghiệp có cổ đông nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, khi những cổ đông này chuyển nhượng vốn, phải đảm bảo bên mua vốn xuất trình chứng từ đã nộp thay (0,1%) thuế chuyển vốn trước khi phát hành chứng nhận phần vốn góp. Nếu không, sẽ phải chịu thay phần thuế đó của bên mua vốn.

4. Nếu doanh nghiệp mua vốn của cổ đông nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, phải nộp thay 0.1% thuế chuyển nhượng vốn (Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 111/2013/TT-BTC )

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

 

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ