0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Thành lập doanh nghiệp trong nước

Không góp đủ vốn điều lệ phải điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN

Lượt xem: 545

“Vốn điều lệ “ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.”

 

Công văn số 493/QLKTTW-MTKD ngày 15/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên (2 trang)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, vốn góp của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, vốn góp của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không một hoặc một vài thành viên không góp đủ thì Hội đồng thành viên có thể chào bán phần vốn đó cho các thành viên khác

Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu sau thời hạn 90 ngày mà vẫn chưa góp đủ vốn thì Công ty phải đăng ký điều chỉnh lại vốn điều lệ theo số thực tế đã góp.

Vi phạm quy định trên, ngoài việc bị buộc phải điều chỉnh vốn điều lệ còn bị phạt tiền khoảng 15 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 và điểm c Khoản 5 Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP.

Chính vì vậy, doanh nghiệp cần nắm vững các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tham khảo thêm tại đường link này.

------------------------------------------------

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ