Lưu ý 02 đối tượng bắt buộc đóng BHXH từ 2018
0905 173 193

0905 173 193

Vấn đề cần lưu ý

Lưu ý 02 đối tượng bắt buộc đóng BHXH từ 2018

Lượt xem: 125

Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai hiệu quả các quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (2 trang)

Liên quan đến việc tham gia BHXH bắt buộc, Bộ LĐTB&XH lưu ý kể từ ngày 1/1/2018, 02 đối tượng dưới đây bắt đầu phải đóng BHXH bắt buộc theo lộ trình quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 , gồm:


1. Người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

2. Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được ưu tiên rút ngắn thời gian cấp sổ và giải quyết các chế độ BHXH.

Xem thêm:  

 

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?