Tin tức về Thuế



Miễn khấu trừ thuế TNCN khi hoàn lại học phí cho người lao động


Công văn số 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (1 trang)

Theo quy định tại điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động (NLĐ), nếu phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của NLĐ hoặc theo kế hoạch của Công ty thì được miễn tính thuế TNCN.


Theo Công văn này, trường hợp NLĐ tự thanh toán trước tiền đào tạo (học phí) bằng thẻ tín dụng cá nhân sau đó Công ty sẽ hoàn lại dưới hình thức chuyển khoản thì cũng được miễn tính thuế.

 

Xem thêm: