0905 173 193

0905 173 193

40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
0905 173 193 - 0932 42 62 72

Tin tức về Thuế

Mở nhà máy sản xuất ở tỉnh khác phải trích nộp thuế TNDN

Lượt xem: 39299

Công văn số 17377/CT-TTHT ngày 11/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế TNDN tại Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (3 trang).

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, đối với chi nhánh thành lập ở ngoài tỉnh, nếu hạch toán phụ thuộc và chỉ thực hiện chức năng kinh doanh thì chi nhánh được miễn kê khai, nộp thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính đối với cả phần phát sinh tại Chi nhánh này.

mo nha may tinh khac nop thue tndn

Tuy nhiên, nếu Chi nhánh là cơ sở sản xuất, bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp thì Công ty phải tính phân bổ số thuế TNDN để nộp tại nơi Chi nhánh đóng trụ sở.

Số thuế TNDN phải nộp ở nơi đặt cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí phân bổ cho cơ sở này (Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

 

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?