Đố vui kế toánMột ngàn nữa ở đâu?


 
Một ngàn còn lại ở đâu

Một ngàn còn lại ở đâu

Có 4 người bạn đi rủ nhau đi uống cafe, lúc tính tiền hết thảy 25 nghìn. 3 người góp nhau trả mỗi người 10 nghìn = 30 nghìn, chủ quán thối lại 5 nghìn (30 – 25 = 5). Người thứ 4 cầm 5 nghìn đó và chia cho 3 người kia mỗi người 1 nghìn còn giữ lại 2 nghìn.

Vậy 3 người kia thực chất là góp mỗi người 9 nghìn: 3*9= 27 nghìn cộng với 2 nghìn người thứ 4 đang giữ lại = 29 nghìn. Hỏi: còn 1 nghìn nữa đang ở đâu?