0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Vấn đề cần lưu ý

Mức trợ cấp cho lao động mất việc và nghỉ không lương tại TP HCM là bao nhiêu?

Lượt xem: 105

Mức trợ cấp cho lao động mất việc và nghỉ không lương do dịch bệnh Covid-19? Trường hợp nào được hỗ trợ và hỗ trợ trong thời gian bao lâu?

Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của UBND TP. HCM về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Mức lương trợ cấp do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid 19

Văn bản này căn cứ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân Tp. HCM để xet cấp hỗ trợ cho người lao động mất việc và người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương (do dịch Covid-19) với cùng một mức hưởng 1.000.000 đ/tháng

Theo đó, những người thuộc các trường hợp sau đây được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (tối đa không quá 3 tháng):

- Tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ không lương liên tục từ 1 tháng trở lên trong giai đoạn từ 1/4 - 30/6/2020;

- Mất việc (tức bị chấm dứt HĐLĐ) trong khoảng thời gian từ 1/2 - 30/6/2020 và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ những người có lương hưu, trợ cấp mất sức hàng tháng).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ sẽ do doanh nghiệp nộp thay, bao gồm: đơn đề nghị hỗ trợ (do người lao động lập), bảng tổng hợp danh sách người lao động phải tạm hoãn hoặc nghỉ không lương có xác nhận của công đoàn và cơ quan BHXH.

Riêng đối với người bị mất việc phải tự lập và nộp hồ sơ.

Địa điểm nộp hồ sơ: UBND quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Ban Quản lý các Khu Chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố.

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

 

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ