Vấn đề cần lưu ýNhững khoản thu nhập không phải đóng BHXH bắt buộc ?


Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, kể từ năm 2018, bên cạnh tiền lương, phụ cấp lương thì "khoản bổ sung khác" cũng phải cộng vào để đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 30 Thông tư này cũng có quy định thêm như sau:

"Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc KHÔNG bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác GHI THÀNH MỤC RIÊNG trong hợp đồng lao động".

Theo đó, các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác cho người lao động được miễn đóng BHXH phải thỏa điều kiện "ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động". Ngược lại, nếu tính chung vào lương, không tách riêng thì không được miễn đóng BHXH.

Như vậy, khi ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động nên thỏa thuận tách các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thành mục riêng trong hợp đồng lao động (không tính chung vào lương) để được miễn đóng BHXH.

 

Xem thêm: