Phương châm và triết lý làm việc
0905 173 193

0905 173 193

Giới thiệu

Phương châm và triết lý làm việc

Lượt xem: 400

* Phương châm:

- Khách hàng là “Ông chủ”

- Mong muốn mang lại giá trị thiết thực và giảm thiểu chi phí cho khách hàng.

- Đồng hành cùng với sự phát triển của khách hàng.

* Triết lý làm việc: “Sự tận tâm và sáng tạo trong công việc sẽ mang lại giá trị thiết thực nhất cho khách hàng”.

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?