Tin tức về ThuếQuà khuyến mại có chịu thuế TNCN ?


Quà tặng trong các chương trình khuyến mại có thể chịu thuế TNCN nhưng cũng có thể được miễn, tùy thuộc vào nguồn gốc của gói quà đó là tặng miễn phí (ai tham gia chương trình cũng được nhận) hay trúng thưởng (tức chỉ một số ít may mắn được tặng)

Nếu được tặng miễn phí, chỉ bị tính thuế TNCN nếu là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu như: nhà đất, xe cộ, tàu thuyền...

Nếu trúng thưởng thì không phân biệt là tài sản hay đồ dùng, đều phải chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, chỉ bị tính thuế 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng (Điều 23 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ) .

Nói cách khác, quà khuyến mại nếu dưới 10 triệu đồng đều được miễn khấu trừ thuế TNCN

 

Xem thêm: