Quản trị chiến lượcPhân tích môi trường kinh doanh xác định sứ mệnh, mục tiêu của chiến lược

Với quan điểm xem xét doanh nghiệp như một hệ thống trong một môi trường kinh doanh luôn chứa đựng các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của DN. Mặt khác, mỗi DN đều có những điểm mạnh và điểm yếu nội tại. Điều này khiến…

Mô hình quản lý chiến lược

Tạo cơ sở căn bản cho việc hoạch định chức năng nhiệm vụ (đôi khi đó là khẳng định lại chức năng nhiệm vụ đã được hoạch định từ trước) và hoạch định mục tiêu.

Quản trị chiến lược: Những điều căn bản

Trong một cơ chế mở của thị trường, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp luôn biến đổi từng ngày, từng giờ, điều này khiến cho việc vận hành một doanh nghiệp luôn có nguy cơ trước những rủi ro.