Quản trị doanh nghiệpTư vấn thành lập và quản trị doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro và cạnh tranh gay gắt, các phương án, giải pháp và quyết định quản lý thành công không thể thiếu yếu tố chuyên môn, tính khoa học và cả nghệ thuật quản lý doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp như thế nào?

Quản trị doanh nghiệp đối với nhiều CEO là vấn đề hết sức khó khăn, bởi trong một doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ, đều có thể nảy sinh rất nhiều vấn đề. Các nhà quản lý thường phải đau đầu trả lời những câu hỏi: Làm thế…

Khởi sự doanh nghiệp

Bạn có thể bắt đầu với một cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ hay chưa? Hãy trả lời các câu hỏi sau đây một cách trung thực và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định….

Phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Công việc của người chủ DN là phải ban hành nhiều quyết định trong phạm vi thường xuyên hoặc đột xuất, có thể đó là sự biến động của cung-cầu trên thị trường tiêu thụ, công nhân thôi việc, nhiều nhà cạnh tranh mới xuất hiện,…

Vai trò và các phương pháp quản trị ? Ưu nhược điểm

Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các nguyên tắc quản lý các nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp quản lý.

‘Tuyệt chiêu’ quản lý doanh nghiệp của người Nhật

Cùng triết lý kinh doanh “cải tiến không ngừng”, việc áp dụng các mềm quản lý nhằm nắm bắt, giám sát, phân tích hoạt động sản xuất tại mọi thời điểm chính là yếu tố quan trọng tạo nên mô hình quản lý doanh nghiệp hiệu quả của…