Tin tức về ThuếSẽ bị phạt nếu còn sử dụng hóa đơn cũ khi buộc chuyển sang mua của Thuế


Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan thuế và các hóa đơn đặt in còn tồn đã bị thông báo hết giá trị sử dụng thì phải hủy các hóa đơn đặt in này trong vòng 10 ngày.

Nếu doanh nghiệp không hủy, đồng thời tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã hết giá trị sử dụng nêu trên thì bị coi là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Theo đó, sẽ bị phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP .

Ngoài ra, nếu hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến việc nộp thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế được hoàn/ miễn/ giảm hoặc trốn thuế, gian lận thuế thì còn bị xử phạt về thuế theo Thông tư 166/2013/TT-BTC.
 

Xem thêm: