Vấn đề cần lưu ýSửa đổi chế độ trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016


 

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTCstatus2 ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (3 trang)

Phần diện tích nhà để bán, cho thuê trong khối nhà hỗn hợp KHÔNG được ghi nhận là TSCĐ và không được trích khấu hao

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 liên quan đến việc khấu hao TSCĐ là nhà hỗn hợp; phân loại, khấu hao TSCĐ là kết cấu hạ tầng xây dựng bằng vốn NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý; và thời gian khấu hao đối với các dự án BOT, BCC.

Theo đó, đối với nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê, doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần diện tích nhà để bán, cho thuê và phần diện tích này KHÔNG được ghi nhận là TSCĐ, không được trích khấu hao.

Trường hợp doanh nghiệp không xác định, tách riêng được phần diện tích nhà để bán, cho thuê thì toàn bộ diện tích nhà hỗn hợp nêu trên (kể cả phần diện tích làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp) không được ghi nhận là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Đối với kết cấu hạ tầng xây dựng bằng nguồn vốn NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý (như hồ, đập, kênh, mương; đường nội bộ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, xử lý nước thải trong khu công nghiệp ...) thì được phân loại là TSCĐ loại 6. Các loại tài sản này không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dịch vụ kế toán thuế Dịch vụ chuyên sâu về thuế;  Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;  Dịch vụ kế toán trưởng;  Đào tạo kế toán thực hành;  Dịch vụ bảo hiểm xã hội Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp;  Dịch vụ chữ ký số - Token CA Phần mềm kế toán;  Hỏi đáp về Thuế;  Tin tức về Thuế;  Vấn đề cần lưu ý;  Chuyên mục thư giản...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Xem thêm: Tổng hợp các tình huống xử lý về hóa đơnMột số trường hợp sẽ không được hoàn thuế Giá trị gia tăng; Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi Luật Quản lý thuế - Người nộp thuế được hưởng lợi; Một số điểm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của công văn 3357/BTC-TCTQuy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầuBộ Tài chính hướng dẫn mới về quản lý chi hoàn thuế GTGTBỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước khi được hoànChính sách thuế mới áp dụng năm 2016 - 2017NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2015Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016Dịch vụ tư vấn tài chính: Nhiều nhưng chưa mạnh; Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được vay ngoại tệ đến hết năm 2016Bộ Công thương đôn đốc việc 'gỡ khó' cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩuChi phí về thuế chỉ chiếm 14,5% tổng số chi phí của doanh nghiệpĐề xuất phương án giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệpMột số điểm mới Thông tư 92 năm 2015 của BTC (Thông tư 92/2015/TT-BTC)Nợ thuế phát sinh trước 1/7/2016 áp dụng mức tiền chậm nộp 0,03%/ngàyKê khai thuế bằng ứng dụng mới từ ngày 13/8