Thuế nhà thầuSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư số : 103/2014 /TT-BTC 06-08-2014

Thông tư số 103/2014 /TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

2 Thông tư số 104/2011 /TT-BTC 12-07-2011

Thông tư số 104/2011 /TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

3 Thông tư số 11/2010 /TT-BTC 19-01-2010

Thông tư số 11/2010 /TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )