Tin tức về ThuếThuế TNCN bắt buộc khấu trừ trước khi thanh toán lương


Công văn số 83270/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN (2 trang)

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , thuế TNCN bắt buộc phải khấu trừ trước khi chi trả tiền lương, tiền công.

Tùy tình trạng cư trú và loại HĐLĐ sẽ khấu trừ với các mức khác nhau:

+ Nếu là cá nhân cư trú và có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì khấu trừ theo biểu lũy tiến.

+ Nếu là cá nhân cư trú nhưng có HĐLĐ dưới 3 tháng thì khấu trừ theo tỷ lệ 10%.

+ Nếu là cá nhân không cư trú thì khấu trừ theo tỷ lệ 20%.

 

Xem thêm: