Thuế vãng laiBán hàng giao đến công trình ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty ký hợp đồng bán hàng hóa với điểm giao hàng tại công trình ngoài tỉnh thì đây không phải hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Lắp đặt thiết bị cho công trình ở ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai

Theo Công văn này, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cho công trình của khách hàng ở địa phương khác mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại đây thì phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai theo quy…

Sửa chữa máy móc ở địa phương khác được miễn nộp thuế vãng lai

Công văn số 1529/TCT-KK ngày 20/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT liên quan đến dịch vụ sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác (2 trang)