Thuế xuất khẩu - nhập khẩuSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 25-03-2015

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

2 Thông tư số 52/2017/TT-BTC 19-05-2017

Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

3 Thông tư số 45/2016/TT-BYT 20-12-2016

Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

4 THÔNG TƯ SỐ 128/2016/TT-BTC 19-08-2016

Thông tư 128/2016/TT-BTC miễn giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thân thiện môi trường tái chế xử lý chất thải

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

5 Nghị định số 125/2016/NĐ-CP 01-09-2016

Nghị định 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

6 Nghị định số 129/2016/NĐ-CP 01-09-2016

Nghị định số 129/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP 01-09-2016

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

8 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP 16-03-2007

Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP 15-12-2005

Nghị định 154/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

10 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 01-09-2016

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )