Tin doanh nghiệpMiễn quyết toán khi chuyển đổi doanh nghiệp nếu kế thừa toàn bộ thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp mới kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp cũ thì được miễn khai quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi,…

Lương tối thiểu vùng 2018 tăng khoảng 6%

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp mới thành lập cũng có thể đăng ký khai thuế theo tháng

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể đăng ký khai thuế theo tháng, nếu muốn.

Doanh nghiệp cần biết về lệ phí môn bài

Môn bài là một khoản phí phải nộp hằng năm, áp dụng cho mỗi địa điểm hoạt động được cho là Địa điểm kinh doanh, Chi nhánh hoặc trụ sở chính của doanh nghiệp. Tuy mức phí chỉ khoảng 1 - 3 triệu đồng nhưng nguyên tắc tính phí dựa…

Hoàn thiện giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp

Với những điểm mới như làm rõ các đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT, bổ sung các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%, quy định cụ thể về hoàn thuế, về giá tính thuế, giảm mức phạt chậm nộp thuế…

Giảm thuế để 'vực dậy' doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp (DN).

Đề xuất phương án giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Đồng tình với dự thảo mà Bộ Tài chính đang trình Chính phủ về phương án giảm thuế đối với DN vừa, nhỏ và DN khởi nghiệp, các DN đều có chung nhận định, việc giảm thuế suất thuế TNDN sẽ giúp Việt Nam đảm bảo tính cạnh tranh và…

Chi phí về thuế chỉ chiếm 14,5% tổng số chi phí của doanh nghiệp

Tại hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách thuế sáng 21/6, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết, trong tổng số chi phí gần 40% của doanh nghiệp (DN), thì thuế chỉ chiếm 14,5%, còn lại là chi…

Bộ Tài chính tích cực triển khai nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP, Bộ Tài chính là một trong những đơn vị tiên phong quán triệt toàn ngành triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp.