Tin tức về ThuếNộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC, đối với hành vi kê khai sai hồ sơ thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì ngoài việc phải truy nộp đủ tiền thuế, còn phải chịu thêm tiền chậm nộp và tiền phạt bằng…

Chậm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, cho dù vô ý vẫn bị phạt

Liên quan đến thời hạn khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thay đổi CMND hoặc thẻ Căn cước, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 4534/TCT-KK ngày 30/9/2016.

Sẽ bị phạt nếu còn sử dụng hóa đơn cũ khi buộc chuyển sang mua của Thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan thuế và các hóa đơn đặt in còn tồn đã bị thông báo hết giá trị sử dụng thì phải hủy các…

Hóa đơn lập muộn vài năm có được chấp nhận?

Theo Cục Thuế TP. HCM, trường hợp bên bán không lập hóa đơn ngay trong năm hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt hàng hóa cho bên mua mà sau vài năm mới lập thì về nguyên tắc, bên mua sẽ không được hạch toán chi phí này vào năm phát sinh (do thiếu…

Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Nhà phân phối chi hộ tiền khuyến mại cho Nhà cung cấp sau đó cấn trừ vào tiền hàng thì khi quyết toán các khoản chi hộ này chỉ cần lập phiếu thu, miễn lập hóa đơn và không bị tính thuế GTGT.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo quy định sửa đổi về quyết toán thuế TNCN tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, người lao động có thể ủy quyền cho Công ty nơi mình làm việc quyết toán thay thu nhập của mình nếu đảm bảo các điều kiện sau:

Thuế TNCN bắt buộc khấu trừ trước khi thanh toán lương

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế TNCN bắt buộc phải khấu trừ trước khi chi trả tiền lương, tiền công.

Cha mẹ vợ (hoặc chồng) cũng được tính là NPT

Theo quy định tại điểm d.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , cha, mẹ vợ hoặc cha, mẹ chồng cũng được tính là người phụ thuộc, nếu ngoài độ tuổi lao động và không có hoặc có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.

Cho phép tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cha, mẹ (bao gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ/cha, mẹ chồng; cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp) được tính là người phụ thuộc, nếu ngoài độ tuổi lao động và có…

Công trình chưa quyết toán có được trích khấu hao?

Trường hợp doanh nghiệp có công trình xây dựng cơ bản là trụ sở làm việc, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì vẫn được xác định nguyên giá và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC.