Tin tức về ThuếDoanh nghiệp mới thành lập cũng được miễn nộp mẫu 06/GTGT

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể từ ngày 5/11/2017, yêu cầu nộp thông báo mẫu 06/GTGT để đăng ký tính thuế khấu trừ đã được gỡ bỏ. Cơ quan thuế sẽ tự xác định phương pháp tính thuế của doanh nghiệp căn cứ theo…

Mở nhà máy sản xuất ở tỉnh khác phải trích nộp thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, đối với Chi nhánh thành lập ở ngoài tỉnh, nếu hạch toán phụ thuộc và chỉ thực hiện chức năng kinh doanh thì Chi nhánh được miễn kê khai, nộp thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm kê khai và…

Những doanh nghiệp có khả năng bị thanh tra thuế trong 2018

Liên quan đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018, Tổng cục Thuế yêu cầu số lượng thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp của mỗi Cục thuế phải đạt tối thiểu 18,5% và không hạn chế tối đa.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Theo đó, tương tự các năm trước, doanh nghiệp bắt buộc phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 nếu có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công, bất kể chưa đến mức khấu trừ.

Kê khai hóa đơn bỏ sót tại thời điểm nào?

Hóa đơn bỏ sót, nếu là hóa đơn đầu ra thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh (kỳ lập) hóa đơn đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu.

Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC, đối với hành vi kê khai sai hồ sơ thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì ngoài việc phải truy nộp đủ tiền thuế, còn phải chịu thêm tiền chậm nộp và tiền phạt bằng…

Chậm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, cho dù vô ý vẫn bị phạt

Liên quan đến thời hạn khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thay đổi CMND hoặc thẻ Căn cước, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 4534/TCT-KK ngày 30/9/2016.

Sẽ bị phạt nếu còn sử dụng hóa đơn cũ khi buộc chuyển sang mua của Thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan thuế và các hóa đơn đặt in còn tồn đã bị thông báo hết giá trị sử dụng thì phải hủy các…

Hóa đơn lập muộn vài năm có được chấp nhận?

Theo Cục Thuế TP. HCM, trường hợp bên bán không lập hóa đơn ngay trong năm hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt hàng hóa cho bên mua mà sau vài năm mới lập thì về nguyên tắc, bên mua sẽ không được hạch toán chi phí này vào năm phát sinh (do thiếu…

Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Nhà phân phối chi hộ tiền khuyến mại cho Nhà cung cấp sau đó cấn trừ vào tiền hàng thì khi quyết toán các khoản chi hộ này chỉ cần lập phiếu thu, miễn lập hóa đơn và không bị tính thuế GTGT.