Vấn đề cần lưu ýTừ tháng 11/2016 ngành Thuế sẽ mở đợt rà soát đối tượng mua hóa đơn lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật


Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 7/11/2016 của Tổng cục Thuế Về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách nhà nước (4 trang)

Nhằm ngăn chặn việc lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra, Văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh tiến hành lập danh sách các hộ, cá nhân, tổ chức được bán hoặc cấp hóa đơn lẻ trong giai đoạn từ 1/1/2012 - tháng 10/2016 có dấu hiệu vi phạm pháp luật để tăng cường kiểm tra.

Việc nhận dạng hộ, cá nhân, tổ chức mua hoặc xin cấp hóa đơn lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật được dựa vào các tiêu chí sau:

1. Mua hoặc xin cấp hóa đơn lẻ có giá trị giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Đối tượng mua hoặc xin cấp hóa đơn lẻ là hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án, hội đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan hành chính nhà nước.

3. Mua hóa đơn lẻ liên tục trong tháng (từ 02 hóa đơn trở lên) và trong quý (từ 03 hóa đơn trở lên).

4. Hộ, cá nhân mua/cấp hóa đơn lẻ có CMND lưu tại cơ quan thuế không trùng với họ, tên của người được bán/cấp hóa đơn.

5. Chữ ký của người được bán/cấp không đúng với tên trong đơn đề nghị bán/cấp hóa đơn lẻ.

6. Đối tượng mua hóa đơn lẻ không đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh, không đúng với chức năng hoạt động, đặc biệt là cho các mặt hàng cát, đá, sỏi.

7. Hóa đơn lẻ được bán/cấp có số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp không đúng với tỷ lệ thuế GTGT, thuế TNCN quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

8. Hóa đơn lẻ được bán/cấp không đúng thủ tục quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế phát sinh tại địa phương, các Cục thuế có thể bổ sung thêm những tiêu chí khác để nhận dạng đối tượng mua/cấp hóa đơn lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

TảiCông văn số 5156/TCT-KTNB ngày 7/11/2016 của Tổng cục Thuế 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dịch vụ kế toán thuế Dịch vụ chuyên sâu về thuế;  Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;  Dịch vụ kế toán trưởng;  Đào tạo kế toán thực hành;  Dịch vụ bảo hiểm xã hội Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp;  Dịch vụ chữ ký số - Token CA Phần mềm kế toán;  Hỏi đáp về Thuế;  Tin tức về Thuế;  Vấn đề cần lưu ý;  Chuyên mục thư giản...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Xem thêm: Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016; Sửa đổi chế độ trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016; Tổng hợp các tình huống xử lý về hóa đơnMột số trường hợp sẽ không được hoàn thuế Giá trị gia tăng; Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi Luật Quản lý thuế - Người nộp thuế được hưởng lợi; Một số điểm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của công văn 3357/BTC-TCTQuy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầuBộ Tài chính hướng dẫn mới về quản lý chi hoàn thuế GTGTBỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước khi được hoànChính sách thuế mới áp dụng năm 2016 - 2017NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2015Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016Dịch vụ tư vấn tài chính: Nhiều nhưng chưa mạnh; Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được vay ngoại tệ đến hết năm 2016Bộ Công thương đôn đốc việc 'gỡ khó' cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩuChi phí về thuế chỉ chiếm 14,5% tổng số chi phí của doanh nghiệpĐề xuất phương án giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệpMột số điểm mới Thông tư 92 năm 2015 của BTC (Thông tư 92/2015/TT-BTC)Nợ thuế phát sinh trước 1/7/2016 áp dụng mức tiền chậm nộp 0,03%/ngàySửa đổi, bổ sung mới nhất về thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 12/12/2016