Ủy quyền quyết toán thuế TNCN
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Lượt xem: 65

Theo quy định sửa đổi về quyết toán thuế TNCN tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, người lao động có thể ủy quyền cho Công ty nơi mình làm việc quyết toán thay thu nhập của mình nếu đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đang làm việc theo HĐLĐ có thời hạn ít nhất từ 3 tháng trở lên, chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất tại nơi làm việc. Chấp nhận cả trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm Dương lịch

2. Tương tự trường hợp trên, nếu có thêm thu nhập nơi khác vẫn có thể ủy quyền nhưng phải đảm bảo khoản "thu nhập nơi khác" này không nhiều hơn 10 triệu/tháng (tính bình quân) và đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% đồng thời không đưa vào quyết toán.

3. Người làm việc tại các Công ty vừa trải qua việc chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp vẫn có thể ủy quyền cho đơn vị mới quyết toán thay. Tuy nhiên, phải nộp lại cho đơn vị mới những chứng từ khấu trừ thuế do đơn vị cũ cấp trước đó (nếu có).

* Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN: 

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN không bắt buộc công chứng hay chứng thực nhưng bắt buộc phải lập theo mẫu do Bộ Tài chính công bố tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN có giá trị trong 01 năm nhưng không tự động gia hạn cho năm sau.

Điều này được hiểu là mỗi năm quyết toán thuế, nếu muốn tiếp tục ủy quyền, phải ký lại Giấy mới

Mẫu này được áp dụng từ năm 2015 đến nay và hiện chưa có thay đổi

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?