Vấn đề cần lưu ý100% hồ sơ hoàn thuế phải nộp trực tuyến kể từ ngày 31/12/2017

Theo đó, đến ngày 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và dự án đầu tư phải đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Thừa kế hoặc được tặng "tiền, vàng, giấy tờ có giá" đều được miễn thuế TNCN

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12status2 , chỉ các loại tài sản (bất động sản và động sản) phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng mới thuộc đối tượng chịu thuế TNCN khi thừa kế, nhận tặng cho.

Giảm giá hàng sắp hết hạn sử dụng phải đăng ký với Sở Công thương

heo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi phí liên quan đến giá trị tổn thất do hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí hợp lý.

Chi phí lãi vay hạch toán theo năm phát sinh hay năm thực trả?

Theo Cục thuế TP.HCM, đối với chi phí lãi vay (không phân biệt vay ngân hàng hay vay ngoài ngân hàng) sẽ được hạch toán vào năm phát sinh chi phí lãi vay đó, không phải hạch toán vào năm thực trả.

Xuất hóa đơn trễ bị phạt từ 4 - 8 triệu

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, nếu Công ty đã bàn giao thiết bị cho khách hàng nhưng sau một thời gian mới xuất hóa đơn thì bị xem là lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn sẽ bị kê biên tài sản để trừ nợ thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC, đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp phần nợ thuế…

Quy định mới về hóa đơn

Quy định mới về hóa đơn từ 1/6/2014 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPstatus2 ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ Quy định về hóa đơn…

Đi máy bay cần những chứng từ hợp lý nào để kê khai thuế

Chi phí vé máy bay đi công tác, cho chuyên gia nước ngoài thì cần những chứng từ gì để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Xin hướng dẫn các bạn đưa chi phí vé may…

Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế?

Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế... là một trong những trường hợp không xử…

Khung giá tính thuế tài nguyên mới áp dụng từ ngày 1/7/2017

Ngày 12 tháng 5 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau.