Vấn đề cần lưu ýHóa đơn đi công tác nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác nước ngoài hoặc cử sang VPĐD ở nước ngoài làm việc thì các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp (trừ phụ cấp, trợ cấp thuộc diện miễn thuế theo tiết b khoản 2 Điều 2 Thông…

Khai thuế GTGT theo quý, thuế TNCN cũng mặc nhiên khai theo quý ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty đang thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng thực hiện khai theo quý, không phụ thuộc số thuế TNCN khấu trừ trong tháng ít hay nhiều hơn 50 triệu.

Công tác phí nếu được hạch toán sẽ miễn thuế TNCN

Theo quy định tại điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điểm 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC , trường hợp Công ty thanh toán tiền công tác phí cho các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ và được tính vào…

BHXH tính đóng theo lương, phụ cấp và khoản bổ sung từ tháng 01/2018

Theo lộ trình về mức đóng BHXH quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, từ năm 2018, tiền lương làm căn cứ đóng phí BHXH sẽ bao gồm cả những "khoản bổ sung khác". Trước 2018, mức đóng BHXH chỉ bao gồm: mức lương và phụ cấp

Điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động và mức hưởng ?

Nếu không may bị tai nạn lao động, bạn có thể được hưởng trợ cấp tai nạn của BHXH nếu đáp ứng được các điều kiện dưới đây

Mở rộng văn phòng trong cùng tòa nhà được miễn phí môn bài ?

Môn bài là một khoản phí phải nộp hằng năm, áp dụng cho mỗi địa điểm hoạt động được cho là Địa điểm kinh doanh, Chi nhánh hoặc trụ sở chính của doanh nghiệp. Tuy mức phí chỉ khoảng 1 - 3 triệu đồng nhưng nguyên tắc tính phí dựa…

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Trợ cấp thất nghiệp có thể hiểu là một khoản lương hằng tháng do BHXH chi trả trong lúc bạn đang... thất nghiệp. Số tháng hưởng "lương thất nghiệp" tùy thuộc vào số năm mà bạn đã đóng phí BHTN trước đó, trung bình cứ mỗi năm đóng…

Nhận tiền để thực hiện chương trình khuyến mại cần phải xuất hóa đơn

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty chi tiền cho các nhà phân phối để thực hiện chương trình khuyến mại cho Công ty thì khi nhận tiền, nhà phân phối phải lập hóa đơn, tính nộp thuế GTGT (với thuế suất…

Mỗi TSCĐ chỉ được điều chỉnh thời gian khấu hao 01 lần

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp được quyền tự lựa chọn phương pháp trích khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ trong khung thời gian trích khấu hao ban hành tại Phụ lục 1. Tuy nhiên, phải thông báo với cơ quan…

Chọn năm tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập

Bạn sẽ phải làm gì với một Công ty hay Chi nhánh mới thành lập? Ngoài các công việc nội bộ, bạn cần quan tâm đến những việc mà chúng tôi liệt kê dưới đây. Có thể chưa đầy đủ nhưng hãy xem nó là những việc không nên bỏ qua..