Vấn đề cần lưu ýChi phí lãi vay hạch toán theo năm phát sinh hay năm thực trả?

Theo Cục thuế TP.HCM, đối với chi phí lãi vay (không phân biệt vay ngân hàng hay vay ngoài ngân hàng) sẽ được hạch toán vào năm phát sinh chi phí lãi vay đó, không phải hạch toán vào năm thực trả.

Xuất hóa đơn trễ bị phạt từ 4 - 8 triệu

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, nếu Công ty đã bàn giao thiết bị cho khách hàng nhưng sau một thời gian mới xuất hóa đơn thì bị xem là lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn sẽ bị kê biên tài sản để trừ nợ thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC, đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp phần nợ thuế…

Quy định mới về hóa đơn

Quy định mới về hóa đơn từ 1/6/2014 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPstatus2 ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ Quy định về hóa đơn…

Đi máy bay cần những chứng từ hợp lý nào để kê khai thuế

Chi phí vé máy bay đi công tác, cho chuyên gia nước ngoài thì cần những chứng từ gì để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Xin hướng dẫn các bạn đưa chi phí vé may…

Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế?

Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế... là một trong những trường hợp không xử…

Khung giá tính thuế tài nguyên mới áp dụng từ ngày 1/7/2017

Ngày 12 tháng 5 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau.

Một số hướng dẫn về Hóa đơn 2017

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hoá đơn, Cục Thuế Thành phố Hà Nội rà soát, tổng hợp một số hướng dẫn về hoá đơn và thông tin…

Từ tháng 11/2016 ngành Thuế sẽ mở đợt rà soát đối tượng mua hóa đơn lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 7/11/2016 của Tổng cục Thuế: Rà soát đối tượng mua hóa đơn lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Sửa đổi, bổ sung mới nhất về thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 12/12/2016

Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên