Vấn đề cần lưu ýXuất hóa đơn trễ bị phạt từ 4 - 8 triệu


Công văn số 3982/CT-TTHT ngày 3/5/2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , nếu Công ty đã bàn giao thiết bị cho khách hàng nhưng sau một thời gian mới xuất hóa đơn thì bị xem là lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Vi phạm quy định này, Công ty bị xử phạt theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 4 - 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty phải kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế của kỳ phát sinh hoạt động bán thiết bị cho khách hàng, nếu phát sinh số thuế phải nộp thì bị tính tiền chậm nộp.

 
Đối với bên mua, vẫn được khấu trừ và hạch toán chi phí các hóa đơn do bên bán lập không đúng thời điểm (Công văn số 2731/TCT-CS ngày 20/6/2016 và Công văn số 2736/TCT-CS ngày 20/6/2016)
Theo Luatvietnam