CÁC CÂU HỎI VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2023

Thuế TNCN là một trong những nội dung nhận được rất nhiều sự quan tâm của người lao động và những người làm chuyên môn về thuế. Vậy hãy cùng DC giải đáp một số câu hỏi dưới đây về thuế TNCN nhé!

1. Cá nhân có 2 mã số thuế thì phải huỷ cái nào?

Theo Điểm b Khoảng 3 Điều 30 trong Luật Quản lý thuế 2019, mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời. Trong trường hợp cá nhân có 2 MST thì phải huỷ MST được cấp sau và chỉ sử dụng MST được cấp đầu tiên.

2. Khi thay đổi nơi làm việc thì đăng ký người phụ thuộc như thế nào?

  • Đối với người nộp thuế: thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh NPT tại đơn vị mới, như trường hợp đăng ký lần đầu.
  • Đối với đơn vị chi trả thu nhập:
    • Đơn vị cũ không cần báo giảm NPT
    • Đơn vị mới thực hiện đăng ký NPT cho người lao động khi được uỷ quyền.

      .

3. Người nộp Thuế có thể đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc?

Hiện nay, pháp luật không giới hạn tối đa một người lao động được đăng ký tối đa bao nhiêu người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Người phụ thuộc chỉ cần thuộc đối tượng được giảm trừ và thỏa mãn các điều kiện tương ứng theo quy định thì sẽ được giảm trừ gia cảnh.

4. Hai vợ chồng cùng đăng ký một người phụ thuộc được không?

Tại Tiết c.2.4, Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Theo đó:

Mỗi người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Nếu nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc thì người nộp thuế phải tự thỏa thuận với nhau để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế duy nhất.

Do đó, hai vợ chồng không được cùng đăng ký một người phụ thuộc. Trường hợp hai vợ chồng có cùng một người phụ thuộc thì hai vợ chồng thỏa thuận với nhau về việc ai đăng ký người phụ thuộc đó để giảm trừ gia cảnh đảm bảo nguyên tắc “mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế”.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan