CÁC LOẠI THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP NĂM 2024

Hiện nay, theo quy định doanh nghiệp phải nộp các loại Thuế chính sau đây: Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN và Thuế TNCN

Lệ phí môn bài (Thuế môn bài):

Lệ phí môn bài là khoản Thuế trực thu, dựa trên vốn điều lệ doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đóng Thuế định kỳ mỗi năm một lần. Mức Thuế môn bài được quy định như sau:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ > 10 tỷ đồng: Mức đóng lệ phí môn bài là 03 triệu đồng
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ ≤ 10 tỷ đồng trở xuống: Mức đóng lệ phí môn bài là 02 triệu đồng

Thuế GTGT (VAT)

VAT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ,…. Có hai phương pháp tính thuế GTGT là khấu trừ và trực tiếp.

  • Công thức tính thuế bằng phương pháp khấu trừ:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

  • Công thức tính thuế bằng phương pháp trực tiếp:

Thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa x Thuế suất GTGT của hàng hóa

Trong đó, thuế suất thuế GTGT của hàng hóa sẽ có các mức tương ứng là 0%, 5% và 10% tùy từng loại hàng hóa, dịch vụ.

Thuế TNCN

Là thuế trực thu đánh vào thu nhập của người lao động (NLĐ) mà doanh nghiệp nộp thay cho NLĐ. Người nộp Thuế thực hiện kê khai và nộp thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012) và Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định.

Thuế TNDN

Là khoản thuế tính dựa trên khoản lợi nhuận của doanh nghiệp. Công thức tính thuế TNDN như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế TNDN được xác định dựa trên doanh thu của doanh nghiệp trong năm:

  • Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm ≤ 20 tỷ đồng có mức thuế suất là 20%
  • Doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và các tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam có mức thuế suất là 32%-50%
  • Các trường hợp còn lại có mức thuế suất 22%

Ngoài các loại Thuế trên, tùy thuộc vào đặc điểm và hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm các loại thuế khác tương ứng, như; thuế bảo vệ môi trường thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,….

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan